Українська література


 Календарне планування
Українська література
                    8 клас
                  (70 годин)


                                      № зп

Українська література
8 клас
Зміст програмового матеріалу

К-сть   
годин      
         
                      Дата
Вступ

1.
Художня література як одна із форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури. Аналіз художнього твору. ТЛ: поглиблення понять про художній образ, художній твір.
1Усна народна творчість


2.
Українські історичні пісні про звитяжну боротьбу козаків з турець­ко-татарськими нападниками («Зажурилась Україна», «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»).
1


3.
Пісні про боротьбу проти соціального та національного гніту («Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк», «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить»).
1


4.
Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, їх характе­ристика.

1


5.
Пісні Марусі Чурай «Засвіт встали козаченьки» (напам'ять), «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю...»
1


6.
Українські народні думи. Різновиди дум. Кобзарі та лірники. Су­часні виконавці дум. ТЛ: думи.
1


7.
Виразне читання дум.
1


8.
Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки («Ма­руся Богуславка»). Символ гріхопадіння і порятунку через покаян­ня («Буря на Чорному морі»).
1


  9.
Зв'язне мовлення . Усні відповіді на питання.
110.
Контрольна робота  №1 (тестування). Вступ. Усна народна творчість.
1


3 давньої української літератури . Світ української поезії. Іван Франко, Т. Шевченко, Леся Українка

11.
«Слово про похід Ігорів» — давньоруська пам'ятка, перлина украї­нського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади і переспіви. Автор.
1


12.
Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів. Ідея патріотизму.
1


13.
Символічно-міфологічні образи. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу.
1


14.
Поетичність образу Ярославни.
1


15.
Позакласне читання.
1


16. 17.
Зв'язне мовлення Письмовий контрольний твір. №2.
1


18.
Тарас Шевченко. Викуп поета з неволі, причини покорення, арешт, заслання.
1


19.
«Думи мої, думи мої...». Усвідомлення власної місії поета.
1


20.
Тарас Шевченко. «Мені однаково, чи буду» (напам'ять). Роздуми поета про власну долю, долю України.
1


21
Тарас Шевченко. «Ой три шляхи широкії», «Минають дні, ми­нають ночі». Роздуми автора про плинність, скороминучість життя людини на землі, про її долю.
ТЛ: філософська лірика, силабо-тонічне віршування.
1


22.

23.

Виразне читання поезії.

Зв'язне мовлення №4. Письмові відповіді на питання.
1

1


24.    Іван Франко. Короткі відомості про
          письменника. «Іван Вишенський».                   1
          Історична правда і художній вимисел.
          ТЛ: історична поема.

25.
Проблема морального вибору людини, її втеча від світу. Дискусія про поведінку і вибір І. Вишенського.
1


26.
Література рідного краю №1 (від найдавніших часів до початку XIX ст.)
1


27.
Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу.
1


28.
Провідні мотиви лірики. «Ви щасливі, пречистії зорі», «Хо­тіла б я піснею стати...» (напам'ять).
1


29.
Тема гармонійного єднання людини з природою («Давня весна»).
1


З0.
Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви поеми «Давня казка».
1


31.
Контрольна робота №3. 3 давньої української літератури. Світ української поезії (Іван Франко і Тарас Шевченко. Леся Українка.).
1


32.
Повторення вивченого.

1   Світ української поезії . В. Сосюра, В. Підпалий, В. Голобородько33.
Володимир Сосюра. Патріотичні та інтимні мотиви творів поета. Патріотичний пафос поезії «Любіть Україну!» (напам'ять).
1


34.
Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, алегоричність образів поезії «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»).

1


35.
«Васильки» — взірець інтим­ної лірики.
ТЛ: інтимна лірика, віршові розміри.
1


36.
Позакласне читання №2.37.
Література рідного краю №2.
1


38.
Володимир Підпалий.  «…Бачиш: між трав зелених…», «Зимовий етюд».
Щирість почуттів поета. Ідея гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи.
1


39.
Володимир Підпалий. Незбагненна краса світу, патріотичні почуття, передані словом. Багатозначність і змістова глибина художніх образів («Зимовий етюд»).
1


40.
Василь Голобородько. «З дитинства: дощ» («Я уплетений...»),  «Наша мова»,
Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти.
1


41.
Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок. «Теплі слова»
ТЛ: вільний вірш, асоціативні образи.
1


42.


43.
Із сучасної української поезії (кінця ХХ − початку ХХІ ст.)(напам'ять на вибір)
Розмаїття сучасної лірики. Прагнення поетів зазирнути у світ  душі звичайної людини, осмислити її призначення та сенс життя. Морально-етичні проблеми, краса природи.

Контрольна робота №4(тестування). Світ україн­ської поезії.

1


1Національна драма

44.
Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга XIX ст. про театр «корифеїв».
1


45.
Трагікомедія «Сто тисяч» (скорочено) — класичний взірець укра­їнського «театру корифеїв».
1


46.
Виразне читання драматичних творів. Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до нажи­ви. Проблема влади грошей — наскрізна і «вічна» у  світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання.47.
Зв'язне мовлення №5. Розігрування (читання в ролях) ключових моментів драми.
1


48. 49.
Зв'язне мовлення №.6. Контрольний письмовий твір.
2


50.                        
З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ
Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною» Коротко про письменника. Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди.
1
51.
Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його не­переможна сила, що рухає вчинками героїв.
1


52.
Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, муж­ність і сила волі української жінки Соломії.
1


53.
Олександр Довженко. «Ніч перед боєм»
Видатний український кінорежисер і письменник. Його оповідання про Велику Вітчизняну війну.
1


54.
«Ніч перед боєм» − твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців, проявлені під час воєнного лихоліття.
1


55.
Образи діда Платона і діда Савки − представників українського трудового народу.
1


56.
Зв'язне мовлення №6. Усна розповідь.  Моральний урок для солдатів.
1


57.
Контрольна робота №5.3 української прози (М. Коцюбинський, О. Довженко).
1


58.
Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути»
Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей та їхньому дозвіллі.
1


59.
Проблема особистості в сучасному світі. Особливості композиції твору.
ТЛ: літературний характер, психологізм.
1


60.
Олесь Бердник. «Хто зважиться –вогняним наречеться».
Фантастична повість. Елементи казковості та наукової фантастики, морально-етична проблематика: людина і природа, людина і мрія, людина і технічний прогрес. 
1


61.
Духовні пріоритети в житті, відповідальність кожного за долю планети й людства. Сила волі й героїзм, уміння прийняти рішення в екстремальній ситуації, романтика міжзоряних подорожей.
ТЛ: фантастична повість.
1


62.  

    Український гумор і сатира       
Володимир Самійленко. Коротко про митця. Гумор і сатира поета як поштовх до роздумів про справжній патріотизм, чесність, самовідданість, порядність та лицемірство, пристосуванство. «На печі», «Сміливий чоловік», «Діяч», «Невдячний кінь» .

1


63.
Засоби творення гумору та сатири. Сатирична іронія вірша. ТЛ.: гумор і сатира (поглиблено), антитеза, іронія.
1


64.
Остап Вишня. «Сом», «Як варити і їсти суп із дикої качки», «Бекас»
Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки.
1
65.
Оптимізм, любов до природи, людини, мякий гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні.
ТЛ: усмішка.
1


66.
Валентин Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»
Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення.
1


67.
Зв'язне мовлення №8. Письмові відповіді на питання. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору.
1


68.
Контрольна робота №6(тестування). Український   гумор   і   сатира.
1


69.
Позакласне читання №4. Сучасний український гумор. Література рідного краю.
1


70.
Урок-підсумок. Семестрове оцінювання.
1
Ліна Костенко "Маруся Чурай"Відеоскрайбінг

Сторітеллінг


Ольга Кобилянська "Земля"
Буктрейлер


 

Михайло Коцюбинський 

Презентація
                                        М. Коцюбинський "Іntermezzo"

БуктрейлерФотоколаж


"Жінки в житті та творчості Тараса Шевченка" on PhotoPeach
 (Мотивація)


Інтерактивна технологія "Поєднай"

(На уроці узагальнення вивченого за темою "Реалізм")
10 клас
Технологія "Знайди пару"

(На підсумковому уроці в 11 класі)
Відеоскрайбінг до  повісті "Тіні забутих предків"


Світовідчуття Іванка
        Відбувся районний конкурс 

"Вивчення творчості М. Коцюбинського у школі".

За розробку системи уроків у 10 класі 
       "Чарівник українського слова"
                  отримала І місце.

(Мої матеріали розміщені на сайті відділу освіти       Золочівської райдержадміністрації)
        


Відбувся районний конкурс  методичних матеріалів " Славетні імена України-2014. Богдан-Ігор Антонич". Я посіла ІІ місце за розробку  уроку з української літератури

Конспект уроку

Богдан-Ігор Антонич. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій “Дороги”,“Різдво”,”Зелена Євангеліє".

https://docs.google.com/document/d/1ka79xHezczbiNAesMFUD0VfHbO-Xn3iFv9axd1xRkhk/pub

Дод.1. Презентація "Життя і творчість Б.-І. Антонича"


Дод. 3.Відеоколаж. Б.-І. Антонич "ЗЕЛЕНА ЄВАНГЕЛІЯ"
Дод.2. Буктрейлер. Б.-І. Антонич "Різдво"

Дод. 4. Ментальна карта
Поезія Б.-І. Антонича "Дороги"
План-схема аналізу поезії

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання…

Дише тихо і легко в синяву вона,
простягає до зір свої руки…
В день такий на землі розцвітає весна
і тремтить од солодкої муки…

В'яне серце моє од щасливих очей,
що горять в тумані наді мною…
Розливається кров і по жилах тече,
ніби пахне вона лободою…

Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!..
Де ви бачили більше кохання?..
Я для неї зірву Оріон золотий,
я — поет робітничої рані…

____________________________

1) Генерика:
а) літературний рід з погляду виражального (сугестивна/медитативна), тематики (філософська, громадянська, пейзажна, інтимна), емоційної тональності;
б) літературний вид - віршована (поезія), драматизовано (рольова), прозова (мініатюри).

2) Метрика: система віршування, розмір.

3) Строфіка: строфа проста чи канонізована, вид строфи.

4) Фоніка: спосіб римування, види рим, засоби евфонії (звукопис: алітерація, асонанс; звуконаслідування).

5) Стилістика: номінативний чи переносний слововжиток, лексика нейтральна чи стилістично маркована, тропи, стилістичні фігури.

1.      Інтимна лірика.  Віршована (поезія).
2.      Силабо-тонічна система віршування, розмір – 4-ьохстопний анапест.
3.      Строфа проста, вид строфи – катрен.
4.      Римування – перехресне(авав), види рим - приблизна, жіноча.
засоби евфонії (звукопис: алітерація( надмірне вживання приголосних  х, з, р); асонанс( надмірне вживання голосних), непряме звуконаслідування(Дише тихо і легко в синяву вона).
5.      Стилістика:  переносний слововжиток, лексика стилістично маркована,
тропи (гіпербола - Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
                           лиш приходить подібне кохання…
персоніфікація - І земля убирається зрання…
                          Дише тихо і легко в синяву вона,
                         
і тремтить од солодкої муки…
                          простягає до зір свої руки…
    
епітети: солодка мука, щасливих очей, зорі ясні. тихий місяцю, Оріон золотий;

порівняння -
Розливається кров і по жилах тече,
                  ніби пахне вона лободою…
символ – весна(пробудження, радість, кохання);

 стилістичні фігури (патетичне(риторичне) звертання - Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!...
патетичне запитання - Де ви бачили більше кохання?...

патетичне ствердження - Я — поет робітничої рані…


Ментальна карта (ка́рта ро́зуму, або ка́рта па́м'ятідумо́к (англ. Mind mapнім. Mind Mapрос. Карты памяти) - діаграма, на якій відображають слова, ідеї,  завдання, або інші елементи, розташовані радіально навколо основного слова або ідеї.
Використовуються для відображення, структурування  ідей, і в якості допоміжного засобу під час навчання, організації та розв"язання проблем чи написання документів.
Ця діаграма зосереджена навколо представлення, і подає семантичні або інші зв'язки між фрагментами інформації. Завдяки поданню цих зв'язків в радіальній, нелінійній формі, вона сприяє підходу в стилі  мозкового штурму до будь-якого організаційного завдання, усуваючи необхідність створення детальної концептуальної системи перед початком роботи.
Детальніше ... http://uk.wikipedia.org/wiki/%

                                  Ментальна карта

                                        Модернізм

       

Ментальна карта 
 Ідейний зміст, проблематика та конфлікти 
 (повість "Тіні забутих предків")


Буктрейлер - це сучасна форма реклами книги

          Більше читайте на сайті http://biblio.lib.kherson.ua/buktreyler.htm

                                 Буктрейлер до книги 
                         Івана Багряного "Тигролови"

Буктрейлер до книги
 Івана Карпенка-Карого "Сто тисяч"
Буктрейлер до книги Ольги Кобилянської

"В неділю рано зілля копала"Буктрейлер до книги Івана Котляревського

 "Наталка Полтавка"


Буктрейлер до книги Марії Матіос

 "Черевички Божої Матері"
Буктрейлер до книги Михайла Коцюбинського

 "Тіні забутих предків"
7 клас

Євген Гуцало "Сім"я дикої качки"

Пара уроків (метод проектів)

Урок №1 Вчительська презентація до уроку 1


1. План реалізації проекту

https://docs.google.com/file/d/0BxF_fJmCDrlvWGlaYnd2WTNwOFE/edit

 


Заключний урок-захист проектів №2

https://docs.google.com/document/d/1FDGmWMvBEXnvW9bED4UEBzEn_NxDIrALVUoYcbzD1FU/edit


Презентація вчительська (дод. 2 до уроку 2)Засоби оцінювання (дод. 3 до уроку 2)

публікації  https://docs.google.com/file/d/0BxF_fJmCDrlvMXF4Qm55Z3dnc00/edit

it

 

презентаціїДопоміжні матеріали

Учнівська публікація (дод. 6 до уроку 2)  https://docs.google.com/file/d/0BxF_fJmCDrlvNmNSeklmcWdFU2M/edit

Опитування (дод. 6.1. до уроку 2)
Учнівський веб-сайт (дод. 5 до уроку 2) https://docs.google.com/file/d/0BxF_fJmCDrlvU2hNX0p3STFocDA/edit

Тестування (дод. 5.1. до уроку 2)
Учнівська презентація (дод. 4  до уроку 2)

 


Дослідження (дод. 4.1  до уроку 2) 

8 клас

Леся Українка "Давня казка"

Конспект уроку

https://docs.google.com/file/d/0BxF_fJmCDrlvUEcxN0EwUGg4TFU/editПрезентація до уроку (вчительська)
Леся Українка. Життя і творчість

Учнівська презентація


Іван Франко. Стежинами Великого Каменяра

(життя і творчість)

Учнівська презентація

Іван Франко. Розмаїття захоплень

Учнівська презентація


Іван Франко. Незламність народного духу

Учнівська презентація

9 клас

Тарас Шевченко - поет і художник

Конспект уроку

https://docs.google.com/document/d/1bEKpNUP5LvUDqcDzd9Uqm9iZVg6c5k2QLpmm1FMkg9U/edit


Презентація до уроку

Маркіян Шашкевич і Золочівщина

Круглий стіл

https://docs.google.com/document/d/1YDbLABZy4XN6_v_93VIJLpWQ-5opJLPP1htVmSbaML4/edit


Презентація

 


Публікація учнівська

https://docs.google.com/file/d/0BxF_fJmCDrlvQ0h6TnpOc2hhMVE/edit


Немає коментарів:

Дописати коментар